Leven=leren=groeien

Leven=leren=groeien
Is ons onderwijs goed? Da’s een lastige vraag. De één ziet dat heel anders dan de ander. En als je niet vooraf je eigen invulling bij zo’n begrip duidelijk maakt, maar wel met anderen in gesprek raakt, dan ligt spraakverwarring op de loer. Het eigen gelijk krijgt helaas te vaak de overhand op het openstaan voor de inzichten van de ander. We kennen allemaal het bekende argument van de stuurlui aan de wal: er zijn leraren die uit onvrede op (vaak goedbedoelde) kritiek dat argument meteen van stal halen om anderen de mond te snoeren.
Wij zijn en stuurlui en kapiteins tegelijk. Niet allemaal met een schip, maar wel met een pet. Wij willen juist wel het pad opgaan van de dialoog. Er zijn namelijk zo veel stakeholders in het ingewikkelde speelveld van het onderwijs, elk met hun eigen opvattingen, jargon en belangen, dat die elkaar niet eens meer vinden. laat staan communiceren. Laat staan samenwerken.
Er is nog een reden voor het oppakken en serieus voeren van dialoog. Het onderwijs is geen van de rest van de wereld afgesloten gebied. De invloed van de hele samenleving moet voelbaar terugkomen in de manier waarop we ons onderwijs vormgeven. Daarin is nog een lange weg te gaan. Een waardevolle weg. De vraag naar het waartoe mag wel vaker worden gesteld. En die vraag klinkt toch vaker van buiten dan binnen het onderwijs. En dat vinden wij niet rraarr, dat vinden wij alleen maar heel norrrmaal (om juf Ank maar eens aan te halen). Zo hoort het ook.
Zo dynamisch als de samenleving is, zo dynamisch moet ons onderwijs daarin ook kunnen meebewegen. Sterker nog, onderwijs dat niet vooruitdenkt en anticipeert op ontwikkelingen die nu gaande zijn, kan zijn rol niet meer goed vervullen (let op, dit is een mening).
We laten een geluid horen dat nog te weinig aan bod komt: dat van de ouders en kinderen, die – eigenlijk heel vreemd – niet (meer) meetellen als gesprekspartner binnen de inmiddels enorm doorgeprofessionaliseerde wereld van besturen, raden, vergadercircuits en adviesbureaus. Wij houden onze lantaarns aan en speuren naar geluiden uit de samenleving, en geven die een stem. Dat kan een kapitein zijn, een stuurman, maar soms ook een piraat.

Wij wensen u veel leesplezier! Het POKO-team.