Levenskunde in het Onderwijs

Levenskunde in het onderwijs

Ons project

Levenskunde is door ons ontwikkeld als een compleet, nieuw schoolvak. Het komende schooljaar wordt ons lesmateriaal in de praktijk getoetst op een aantal V.O.-scholen. We zoeken nog meer scholen die aan deze pilot willen meedoen! Heb jij een school in gedachten die hier voor open zou kunnen staan? Laat het ons weten.

Ons einddoel is om lesmateriaal te verzamelen en te ontwikkelen voor de leeftijden van 4 – 18 jaar en dit aan te bieden aan alle scholen in Nederland.

Waar gaat Levenskunde over?

de hoofdonderwerpen: heart en diamant

Wat verwachten we van ons leven? Wat zijn onze dromen? Veel volwassen mensen kijken terug op hun leven en verzuchten: ‘dat had ik me vroeger veel mooier voorgesteld’. ‘Had ik ……. maar eerder geweten’. De mens is een complex wezen en ook het leven is complex. Toch zijn er ook mensen die alles uit het leven halen en ondanks tegenslagen hun leven als bevredigend en zinvol ervaren.

De missie achter dit ambitieuze project is de wens om de wereld een stukje mooier te maken.

Wat is het grote geheim? Levenskunde brengt essentiële levenskennis die bij veel mensen verloren is gegaan. Het accent ligt hierbij op een leven vanuit het hart, een leven in verbinding met onszelf en met het grote geheel. We noemen dat ‘the education of the heart’. In onze maatschappij en ook in het onderwijs ligt het accent op de cognitieve kennis, ‘the education of the mind’. In de verbinding met ons hart kunnen we kennis maken met ‘onze innerlijke diamant’. Levenskunde laat zien hoe we deze diamant tot volle glorie kunnen brengen. Levenskunde maakt het onderwijs compleet.

‘education of the mind without education of the heart, is no education at all’

Hoe kunnen we onze diamant laten stralen

de belofte / WAT brengt het ons; het HOE komt in les 2

Onze maatschappij en ook ons onderwijs richt zich primair op welVAART. Het is niet zo moeilijk om waar te nemen dat veel mensen, die leven in welvaart, externe prikkels nodig hebben om zich goed te voelen. Dat goede gevoel verdwijnt weer snel en dan moet er weer een nieuwe prikkel komen.

Als we kiezen voor een leven in verbinding met ons hart, zijn we in verbinding met onszelf en met het grote geheel. Dat is de sleutel voor een leven in welzijn, een leven waarin onze innerlijke diamant gaat schitteren. Onze innerlijke diamant is degene die we werkelijk zijn, puur en niet aangepast aan de buitenwereld met al zijn ideeën en verwachtingen.

Het is niet zo moeilijk om waar te nemen dat veel mensen, die leven in welvaart, keer op keer externe prikkels nodig hebben om zich goed te voelen. Dat goede gevoel verdwijnt weer snel en dan moet er weer een nieuwe prikkel komen. Dat is onze verklaring achter al die vormen van verdovings- en verslavingsgedrag: roken, drinken, seksverslaving, koopverslaving, enz., enz. Levenskunde laat zien en ervaren dat een leven een diep gevoel van vrede, tevredenheid, innerlijke rust mogelijk is.

In die verbinding houden we van onszelf. Dat wil niet zeggen dat we onszelf perfect vinden, maar dat we onszelf accepteren met al onze plussen en minnen.

De verbinding helpt ons ook om heel goed te kunnen voelen wat ik met mijn leven wil. En als ik die diepe wens volg, heb ik optimaal kans mijn leven als zinvol te ervaren.

In de verbinding hoef ik niet steeds te piekeren wat ik wel of niet zal doen of hoe ik het zal doen. Die verbinding leidt mij intuïtief, zodat mijn leven als vanzelf loopt. We noemen dat ook wel ‘in flow’.

Al deze ‘welzijns’-aspecten tezamen zorgen er voor dat ik een diep gevoel van vrede kan ervaren. Een diepe rust: ‘het is goed zoals het is. Ik geniet optimaal van de mooie levenservaringen en ben bestand tegen tegenslagen. Ik heb rust en hoef niet steeds op jacht naar nieuwe externe prikkels. Ik ben niet meer afhankelijk. Ik ben vrij.

De hoofdonderwerpen van Levenskunde

de ervaring is het bewijs

Levenskunde wordt aangeboden met korte stukjes theorie. Die theorie is absoluut NIET bedoeld om te worden aangenomen. Het is nodig om verbanden te leggen of zaken aannemelijk te maken. Elk stukje theorie wordt gevolg door een praktische vraag of opdracht. Daarmee kan de leerling zichzelf stap voor stap beter leren kennen en ontdekken wat de aangereikte theorie met hem doet. Voelen is voor veel mensen een onderontwikkeld gebied. We leven in een cultuur van denken en van meningen.Levenskunde kent de volgende hoofdonderwerpen. Deze zullen in volgende artikelen één voor één verder worden toegelicht.

  • ons hart en ons ware zelf
  • het ontstaan van ons ego en zijn kenmerken
  • onze levensstijl en onze gezondheid
  • ons gedrag en onze tevredenheid daarover 
  • onze levensinvulling en ons gevoel van zingeving
  • de weg terug naar ‘wie ik al was’
  • onze bijdrage aan onze relaties
  • onze bijdrage aan onze aarde en samenleving

 

Delen mag!!