Levenskunde

Interview met Hans Kanis, ontwikkelaar van Levenskunde

Onze maatschappij richt zich op welVAART, maar dit blijkt geen garantie te zijn voor welZIJN. Veel grote problemen die we ook in het welvarende deel van de wereld kunnen constateren, bevestigen dat. Bij welZIJN gaat het niet over ‘het goed HEBBEN’, maar over ‘je goed VOELEN’: genieten van je leven en je gezondheid, een diepe tevredenheid voelen, je leven als zinvol ervaren, kortom een leven leiden als een vis in het water. Hans Kanis heeft deze kennis door scha en schande verzameld, nadat hij zelf in zijn leven was vastgelopen.

WIE IS HANS KANIS

Ik ben in mijn jeugd veel tekort gekomen en behoorlijk beschadigd. Dat begon pas duidelijk te worden toen ik voor de buitenwereld alles ‘perfect voor elkaar had’: gezin, baan, huis, enz. Ik had vaak hoofdpijn, was erg somber en kreeg het steeds benauwder. Dat leidde uiteindelijk tot een sterke beslissing: ‘ik zal niet rusten tot dit is opgelost. Naast vele therapieën en zelfstudie werd het mij steeds duidelijker. Ik heb ook gezocht naar het geheim achter de grote religies, ondanks mijn sterke weerstand tegen de kerk van mijn jeugd. Jezus zei ooit ‘wie van mijn water drinkt zal nooit meer dorst krijgen’. Dat werd voor mij de kern van welzijn: diepe tevredenheid voelen, vrede kunnen hebben met dat wat er is, bevrijd zijn van een nooit eindigende behoefte om een gevoel van onvrede te verdoven. 

De weg naar die rust heb ik gevonden. Dat heeft weinig te maken met geloven, omdat het in een boek staat, maar met zeker weten omdat het te ervaren is. Mijn leven wordt alleen maar mooier. Dat is de bron van mijn diepe passie om deze inzichten met anderen te delen. 

WAT HOUDT LEVENSKUNDE IN?

De kern van Levenskunde is om te leren leven in verbinding. Verbinding met jezelf, met anderen en met het grote geheel. Dat vereist leven vanuit liefde en vertrouwen, leven vanuit je diepste gevoel. Dit is onze natuurlijke staat.

In onze jeugd lopen we allemaal bepaalde vormen van schade op, waardoor we geneigd zijn vanuit angst te gaan leven. Die schade heb ik ego-patronen genoemd. Hierdoor verliezen we het contact met ons hart en laten we ons leiden door onze angst om gekwetst te worden of om tekort te komen. Ons hoofd is continu druk in de weer om dat te bewaken. De bekendste ego-patronen zijn vaste overtuigingen, onverwerkte emoties, aangepast gedrag en een negatief zelfbeeld. 


Levenskunde zie ik als essentieel vak in het onderwijs van deze tijd. Het word tijd dat we beginnen bij onszelf, als individu, om een verandering te maken in deze maatschappij, in onze wereld!

Jaclyn Teerlink

Vaste overtuigingen doen ons oordelen en negatief zelfbeeld levert ons keer op keer pijn en teleurstelling op, waardoor we nog meer in de angst schieten. Onverwerkte emoties leveren naar mijn ervaring de meeste schade op. Ze zetten ons aan ons af te reageren. Eckart Tolle spreekt over ‘het pijnlichaam’. Als het pijnlichaam actief is, is het redelijke verstand volledig uitgeschakeld, geen houden meer aan! Ik heb dit verschijnsel zelf in mijn directe omgeving volop meegemaakt en de enorme schade ervan gezien.
We kunnen ons ontwikkelen, ons vrij maken van deze belemmerende ego-patronen en ons trainen meer verbinding te krijgen met ons hart. Iedereen die hiervoor kiest kan dan ook zeggen ‘mijn leven wordt steeds mooier’.  Ontwikkelen is een bevrijding.

WAAROM WIL JE LEVENSKUNDE IN HET ONDERWIJS INTRODUCEREN?

Levenskunde wil bijdragen aan een maatschappij waarin mensen meer gaan leven vanuit vertrouwen. Meer mensen die een goed contact hebben met hun gevoel en gezond om kunnen gaan met hun emoties. Wij leven in een cultuur van angst en controle, een afschuifcultuur. Kijk b.v. naar het onderwijs: de schoolleider keurt de vernieuwingen die zijn leraren willen doorvoeren niet goed, want ‘ik word erop afgerekend’. En het bestuur is weer bang voor de Inspectie en de politiek verwijst weer naar ‘de’ belastingbetaler enzovoort. Uiteindelijk schuift iedereen zijn verantwoordelijkheid af en zijn we allemaal aan het overleven. Overleven is in feite stilstand. We willen toe naar een cultuur van Leven en ontwikkeling.

Levenskunde mikt op de schooljeugd. Kinderen staan veel meer open om te onderzoeken wat bij hen past dan volwassenen. Zo kunnen we de jeugd veel kostbare levenslessen meegeven. Dit kan veel schade voorkomen en zo kunnen de leerlingen van nu later bijdragen aan een maatschappij met minder angst en meer vertrouwen. 

De ervaring is het bewijs

Voorwaarde voor succes is ook dat leraren eerst zichzelf de kennis van Levenskunde eigen maken, zodat ze het kunnen voorleven. Pas dan kunnen ze het overbrengen aan de kinderen.

De introductie van Levenskunde in het onderwijs kan de scholen ook helpen om zelf afstand te nemen van de angstcultuur. 

WIE OF WAT HEB JIJ NU NODIG OM LEVENSKUNDE TE PROMOTEN

Ik kom graag in contact met scholen die de lessen Levenskunde willen opnemen in hun curriculum en leraren of coaches die een opleiding willen volgen tot (gast)docent Levenskunde. 

We zoeken ook leraren of onderwijskundigen die het huidige lesboek, dat geschreven is voor de hoogste klassen van het V.O., kunnen omzetten naar lesboeken voor leerlingen vanaf groep 1. 

Hans Kanis is te bereiken op 06.20.612.045 of hanskanis44@gmail.com

Zie ook www.levenskundeinhetonderwijs.nl