Ontmoet vrij Onderwijs!

Verslag – Ont-moet ander onderwijs dag 2019 van vrijonderwijs.nl – Natasja Gerritsen

Zaterdag 13 april togen ik en mijn dochter van 14 vanuit de Randstad naar Zutphen, voor de ontmoetingsdag voor ander onderwijs, georganiseerd door de Coöperatieve vereniging voor vrij onderwijs.

De bijeenkomst vond plaats in het verzamelcentrum van creatieven aan het Vispoortplein in Zutphen, waar ook de staatsvrije vrije school van voorzitter Ingrid Busink gevestigd is. De sfeer was rustig, in een creatief pand, en heel persoonlijk. Je kon op iedereen afstappen met je vragen, er was een klaag- en vraagmuur, en allemaal informatietafels. Oa. van de Sudbury School Harderwijk, de nieuwe Sofiaschool in Oosterwold, Ponderosa Zorg en Onderwijs in Zutphen en de Magisterium school in oprichting uit Bunnik. (Thuisonderwijs en IBBO waren ook uitgenodigd maar waren helaas niet aanwezig). Een aantal jaren geleden heb ik Ingrid Busink al eens ontmoet, toen als mede-oprichter van de vrije school-op-de-boerderij: de Hofakker. Deze ontmoeting is me altijd bijgebleven en ik was van plan mij eens verder te verdiepen in de ‘Gedragen Besluitvorming’, wat Ingrid hanteert in de begeleiding van woon- en onderwijsinitiatieven. Conrad ‘kende’ ik sinds kort via Facebook, en ik ontving zijn coaching-serie Happy Parents Happy Kids, met een hele frisse kijk op het echte samen-leven in een gezin.

De Coöperatieve vereniging voor vrij onderwijs bestaat uit Ingrid Busink, Conrad van Pruijssen, Philip Bakker, Janneke Sauer en Carmen Duijvelshoff.

Wat is nu eigenlijk vrij onderwijs? Dat is onderwijs waarin je jezelf kunt zijn en je kunt ontwikkelen in de richting die jij wilt. Het staat voor initiatief en wilskracht. Je doet het samen.

Janneke Sauer vertelde over het oprichten van haar Sofia-school. Gewoon, in de achtertuin, in een yurt, omdat het nodig was. Dit was voor een aantal mensen zeker herkenbaar. Dat je als ouder, oma, oppas of leraar tegenkomt hoe een mooi talentvol maar anders kind niet past en bloeit op een school, en dat je niet tot een oplossing komt. Dat je nog hoopt dat het niet hoeft, maar ook denkt ‘dan doe ik het zelf maar’, maar hoe dan, waar begin ik, en kan ik dat wel?

Ik krijg het druk die middag, want er zijn 3 lezingen en ik wil ze allemaal bijwonen!

Ingrid Busink: Leren vanuit de levensweg

Zij vraagt aan iedereen kort naar zijn verhaal om hier aanwezig te willen zijn. Zij wil kijken wat iedereen kan bijdragen aan vrij onderwijs, omdat er een heleboel energie is om dat te willen doen! Het is nodig om een gemeenschap te vormen om elkaar te versterken en duidelijk te maken dat onderwijs echt vrij moet zijn om echt bij de kinderen te kunnen gaan aansluiten. Zij vertelt over hoe ze dat heeft gezien bij haar eigen kinderen, met ook weer individuele verschillen. Verder heeft zij zo’n 250 mensen begeleid bij het werken met de levensloop. Het belangrijkste is steeds: de mens is een geestelijk wezen. Het is in deze fundamenteel om heel precies te worden in wat een geestelijk wezen is. Daar wil zij vandaag mee beginnen. Kinderen hebben het al door: het onderwijs is geest-dodend. Zij vroeg haar dochter: was het leuk vandaag, palmpasen? Nee, zei deze, we dragen een stok en we zingen liedjes.

Een kind is een wereldverbeteraar in de dop.

De mens kun je je voorstellen als een Lemniscaat tussen het aardse en het geestelijke. Een ontmoeting van idealen, initiatieven e.d. en aardse ervaringen. Waarnemen wat daar de samenhang in is. Beiden zijn scheppend, en daarin is je ontwikkelingsweg.
Je ontwikkelt jezelf door geestkracht. In denken moet vrijheid zijn. In het midden is gelijkheid en regels; de plek van de overheid. Onderin zijn consumeren en produceren. Daar zit het huidige onderwijs ook, nl. met cijfers en presteren, teneinde later economisch te kunnen functioneren. Het onderwijs moet daaruit. De mens wordt niet serieus genomen als geestelijk wezen. Het is de individuele wil van waaruit de levensopgave en roeping blijkt. Wij moeten serieus gaan nemen dat kinderen hiernaar op weg zijn!

Conrad van Pruijssen: Ruimte tussen de Regels

Conrad is bezig om een vernieuwende maar bekostigde school op te richten in Bunnik, per september 2020. Hij wil echt het verschil gaan maken, met grotere en veel scholen, en op kortere termijn. Hij heeft de regels die de overheid stelt ten aanzien van gesubsidieerde scholen heel goed gelezen (138 pagina’s!), en gekeken wat er daarnaast dan wel kan. Bijvoorbeeld: de kerndoelen zijn taal, rekenen en wiskunde. Daarnaast ga je kijken: wat zou ik willen, wat kan ik al en wat moet ik nog ontwikkelen.

En je moet een bepaald aantal uren lessen aanbieden, maar hij wil ook de woensdag vrij maken voor het ontwikkelingsproces van de leerkrachten. Er staat nergens dat je ook niet op zaterdag naar school zou kunnen, en dan op zo’n manier dat de kinderen dit ook willen. Of naar het museum gaan op zondag is ook geschiedenisles. Een leerplan dat door leerkracht, ouders en leerling wordt ingevuld. Of met toetsen: die zijn niet verplicht , en cijfers ook niet; m.u.v. de eindtoets. Het is belangrijk dat je de leerling volgt. Je zou dus ook gewoon naast de leerling kunnen gaan zitten en alles doorpraten om te kijken waar deze staat. Het bedrijfsleven wil creatieve en zelfstandige mensen met initiatief. 

Er worden pittige vragen gesteld maar Conrad weet overal een oplossing voor.

Peter Hartkamp: Het gedwongen onderwijs Voorbij

Peter en zijn vrouw zijn initiatiefnemer en betrokken geweest bij de oprichting van De Kampanje, De Ruimte en de Sudbury School Harderwijk.
De kern van het systeem van alle Nederlandse scholen is hetzelfde, ook van Dalton, Vrije Scholen enz. Er was een experiment dat als kinderen 5 jaar lang geen rekenles kregen, de rekenvaardigheid iets minder, maar het ruimtelijk inzicht veel groter was dan bij leeftijdsgenootjes die wel rekenen hadden gehad. Leren op een natuurlijke manier kan heel snel gaan.
Wat me opvalt aan Peter is de innerlijke rust en zekerheid die hij uitstraalt, hij is duidelijk al aan heel veel voorbijgegaan.

Heel veel dingen in het huidige onderwijs zijn onlogisch en de dagen van de kinderen zijn zo vol dat ze bijna niks anders meer kunnen doen.

We krijgen nog een live-optreden van leerlingen van Ponderosa. Leerlingen van Agora waren er ook en zij hebben zelf een systeem ontwikkeld om de eigen ontwikkeling te volgen! Ik ben heel enthousiast. Wat een mooie mensen, wat een kennis en wilskracht en wat vullen zij elkaar mooi aan!

We hebben nog een eindgesprek met de hele zaal. Er is veel behoefte aan ondersteuning bij nieuwe onderwijs-initiatieven. De Coöperatie vereniging voor vrij onderwijs is daarvoor een kennisbank en vraagbaak. Er zal een lijst komen met alle vrije onderwijs-initiatieven in Nederland e.o. Door lid te worden kan men de Coöperatie vereniging voor vrij structureel steunen. Er zijn diverse vormen om te steunen, ook voor jongeren.

Er zal op 2 november 2019 een vervolgbijeenkomst zijn in het midden van het land, om contact te houden en verder te bouwen. Het zou mooi zijn als zo veel mogelijk pioniers daarbij gaan aansluiten!!

http://www.vrijonderwijs.nl/


https://www.facebook.com/IECMagisterium/


http://hetgedwongenonderwijsvoorbij.nl/nl/

Met hgr., Natasja Gerritsen